Our Blog

1 Lliga de Socis 2019 – Foto Club Terres de l’Ebre

BASES 1 LLIGA INTERNA FOTO CLUB TERRES DE L’EBRE – 1ª EDICIÓ

PARTICIPANTS
Exclusivament els Socis del Foto Club Terres de l’Ebre que ho desitgin.

DURADA
Del 1 de gener fins al 31 de desembre de 2019

CONVOCATORIES
6 convocatòries al any.
Cada concursant podrà presentar un màxim de tres obres cada bimestre.

AUTORIA i DRETS
Totes les fotografies han de ser preses del propi autor. Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets d’imatge i de qualsevol possible reclamació. No s’admetran fotografies presentades en anteriors edicions i/o convocatòries.

TEMA I TÈCNICA
Tema i tècnica totalment lliure.
Un mateix concursant podrà presentar diferents temàtiques i tècniques.

ARXIU I MIDES
Les obres es presentaran en arxiu jpg.
1920 píxels d’amplada a 72 dpi de resolució.

TRAMESA
El concurs tindrà el seu desenvolupament al grup de Facebook del Foto Club Terres de l’Ebre (https://www.facebook.com/groups/fotoclubte/).
Cada concursant pot presentar un màxim de 3 obres cada bimestre.
Per presentar a concurs s’han de pujar al grup del Foto Club Terres de l’Ebre i s’han de etiquetar amb els hashtag #lligafcte.

TERMINI D’ADMISSIÓ
La data límit d’admissió serà l’últim dia del mes de cada bimestre a les 23.59h

Convocatòria 1: fins al 28 de febrer
Convocatòria 2: fins al 30 d’abril
Convocatòria 3: fins al 30 de juny
Convocatòria 4: fins al 31 d’agost
Convocatòria 5: fins al 31 d’octubre
Convocatòria 6: fins al 31 de desembre

VEREDICTE:
Cada dos mesos es puntuaran les obres presentades aquell bimestre, per tant es realitzaran sis puntuacions durant tot l’any.

Es puntuarà amb deu punts a la millor fotografia nou punts a la segona i així fins arribar a dos punts la resta de fotografies obtindran un punt, així si un fotògraf participa en els sis bimestres tindrà un mínim de sis punts assegurats.

En cas d’empat en alguna de les posicions premiades al final del mateix el desempat es decidirà amb la presentació de dos fotografies de les que cada fotògraf triarà una temàtica, es deixarà un temps límit per a la presentació.

El concursant que hagi obtingut el major número de punts serà el guanyador i així amb la resta de posicions.

Sols podrà ser puntuada una fotografia per autor dintre d’un bimestre.

JURAT
Un fotògraf extern al Foto Club TE amb certa rellevància dintre del seu entorn fotogràfic exercirà de jurat cada bimestre.

Si algun bimestre no es pugues disposar d’un jurat adient, la junta del FCTE es la que donarà la puntuació.

PREMIS
Es premiaran als  tres concursants que durant tot el període que duri el concurs obtinguin el major número de punts.

1 lloc : un trípode de viatge.
2 lloc: una càmera d’acció.
3 lloc: un llibre de fotografia.

IMPREVISTOS
Qualsevol cas no previst en aquestes bases, serà resolt per la Junta Directiva del FCTE. El fet de participar en el concurs, comporta l’acceptació d’aquestes bases.

 

Recorda:

https://www.facebook.com/groups/fotoclubte/
#lligafcte
Un màxim de 3 obres cada bimestre per autor.

 

Descarrega les BASES ->

 

Tags:

Mostrar comentaris (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!